Περί

Η ιστοσελίδα αυτή αφιερώνεται σε θέματα γνώσης!Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στον τίτλο, θα δημοσιοποιούνται άρθρα που έχουν να προσφέρουν ψήγματα αυτής στον εκάστοτε αναγνώστη. 

Επειδή όμως «γνώση» για τον καθένα είναι υποκειμενικό θέμα πιο συγκεκριμένα θα αναρτώνται πονήματα περί:

φιλοσοφίας,

επιστήμης,

ιστορίας,

τέχνης,

….

Επιστημονικός Υπεύθυνος A.G.Team!